Privacy statement OnsOranje

Bij bezoek aan deze website kan OnsOranje gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert OnsOranje jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

OnsOranje verzamelt en verwerkt informatie (persoonsgegevens) van bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van OnsOranje en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten , het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Tenslotte kan OnsOranje, als je expliciet verklaard hebt akkoord te zijn met dit Privacy Statement (alleen opt-in), gegevens (waaronder jouw e-mailadres) aan zorgvuldig door OnsOranje geselecteerde derden (waaronder Voetbal International B.V.), aan Partners van Ons Oranje en aan Partners van de KNVB (segment)sponsors, (media)partners, communitypartners en/of suppliers (zie www.knvb.nl) ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om je informatie aan te bieden, onder andere via telefoon, post en/of e-mail. Op alle communicatie tussen jou en (een van) deze partners van OnsOranje en/of de KNVB zijn privacyregels van de betreffende partner van toepassing.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. OnsOranje aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen Privacy Statement

OnsOranje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen / Opt-out

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop OnsOranje uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een brief sturen aan OnsOranje B.V. t.a.v. Opt-Out, Wilgenweg 4, 1031 HV Amsterdam, of een e-mail aan opt-out@onsoranje.nl.

© OnsOranje; Alle rechten voorbehouden.

Download de app